Value 1 check mark - Direct Leadership
De medarbejderansvar LEDEREN med sin ledelse skal understøtte
Value 2 check mark - Direct Leadership
Essensen af distanceledelse
Value 3 check mark - direct leadership
Dialogredskaber der gør distancearbejde engagerende

Distanceledelse kræver mere af lederen

Behovet for ledelse er det samme, men kommunikationskanalen er smal

Lederen skal kommunikere krystalklart og konsekvent

Risikoen for at ting "smutter" er forøget

Lær at mestre disse udfordringer!

Målret ledelsesleverancen, så den støtter medarbejderne i DERES opgaveløsning

Skab klarhed og konsekvens i ledelsesarbejdet - ved hjælp af to praktiske værktøjer

Led igennem en dialog, der stimulerer distance-samarbejdet og minimerer misforståelser

 

Alt det væsentlige bliver dækket!

De medarbejderansvar LEDEREN skal understøtte

Kurset begynder med et unikt overblik over de Generiske Medarbejderansvar.

Det er de typer af ansvar, som beskriver enhver medarbejders opgaver. Derfor vil medarbejderne reagere positivt på ledelse, der understøtter disse ansvar.

Lederens fornemste opgave er at hjælpe medarbejderne med at lykkes i udførelsen af deres opgaver.

Når lederen tager udgangspunkt i medarbejder-ansvarene bliver kontakten relevant og motiverende for medarbejderne.

Det vil medarbejderne reagere positivt på - og deres produktivitet vil stige.


Essensen af distanceledelse

Essencen af al ledelse er at kommunikere og interagere med medarbejderne om deres ansvar og opgaveløsning

For at lykkes med dette må lederen være præcis i sin kommunikation og interaktion - inden for de kommunikationskanaler, der er til rådighed.

Dette program dækker alle de generiske medarbejder-ansvar og giver lederen et sæt værktøjer. Værktøjerne er udformet sådan at medarbejderne øjeblikkeligt - og også i et digitalt møde - forstår, hvordan lederens spørgsmål og handlinger hjælper dem med at opfylde deres forpligtelser.

Dialogredskaber der gør distancearbejde engagerende 

Når lederen opbygger visse rutiner i sin måde at kommunikere på, bliver det lettere at føre en dialog med medarbejderne, der tilfører inspiration og engagement til distancearbejdet.

Kurset giver 2 kommunikationsværktøjer.

Det første hedder signalsætninger. Det er en serie ganske bestemte opfordringer eller spørgsmål, der stimulerer medarbejdernes opmærksomhed på hvert af de generiske medarbejder-ansvarsområder.

Det andet er Dialog-Øko-Kredsløbet, som er en skabelon til at styre distance-dialogen med medarbejderne.

 

Hvem henvender dette kursus sig til?

Dette kursus er til ledere: 

  • Der har 3 eller flere medarbejdere direkte under sig
  • Hvis team arbejder helt eller delvist fra andre fysiske placeringer end lederen selv
  • Som ønsker en klar og praktisk tilgang til distanceledelse

Dette kursus er ikke til personer, som:

  • Ikke har medarbejdere under sig
  • Ikke ønsker et praktisk program, men foretrækker en drøftelse af distanceledelse
  • Søger teknisk/digitale værktøjer til distancekommunikation