Direct Leadership® – de Essentielle Ledelsesleverancer 

Led med Sikker Hånd | Inspirer Medarbejderne


Invester 1/2 dag i et effektivt Direct Leadership® onlinekursus, der lærer ledere at:

Gribe ledelseschancerne, når de viser sig

Understøtte medarbejdernes opgaveløsning 

Forvandle alle andre lederkompetencer til handling  

Få adgang nu
Value 1 check mark - Direct Leadership
Lederen griber ledelseschancerne når de opstår
Value 2 check mark - Direct Leadership
Lederens hensigter kommer tydeligt til udtryk
Value 3 check mark - direct leadership
Lederen skaber engagerede og produktive medarbejdere

Typiske udfordringer for ledere


Lederen bliver bedt om at lede et team, men skal selv finde ud af hvad det betyder i praksis. 
 
Der er ingen eller kun ganske få, lederen kan vende sine ideer om den daglige ledelse med.

Det er ikke tydeligt hvad lederen bliver målt på. 

Lederen har ikke fået de værktøjer, der er nødvendige for at få success som leder.

Medarbejderne har urealistiske forventninger til  lederen.


Det er ikke fair, men det behøver ikke at være sådan!


Onlinekurset Direct Leadership® - de Essentielle Ledelsesleverancer
 løser disse udfordringer!

Når lederen lærer at gribe ledelseschancerne og blive tydelig i sin kommunikation, kan denne liste af urimeligheder forsvinde.

Samtidig får organisationen de synlige og nærværende ledere den fortjener. 

Når lederen griber ledelseschancerne - og ved hvad der skal leveres - kan kompetencerne komme i spil

Lederen griber ledelseschancerne når de opstår

Ledere, der behersker ledelsesleverancerne, opdager og griber ledelseschancerne når de opstår i det daglige arbejde. 

Lederens hensigter kommunikeres tydeligt

Når ledere ved hvordan man analyserer en ledelseschance og beslutter hvordan der skal gribes ind, bliver budskabet tydeligt og hensigten bliver forstået. 


Lederen skaber produktive og engagerede medarbejdere

Når lederen griber ledelseschancerne og reagerer på dem med tydelighed og konsekvens, vil medarbejdernes engagement og produktivitet øges.

 

"Direct Leadership proves to be a very practical and hands-on model"

 

NINIE WANG
CEO Pinetree Senior Care Services Ltd. China

 

Den direkte vej til ledelsesmæssig success

Det er let at få success med Direct Leadership® metoden: 

Det tager mindre end 4 timer at lære at gribe ledelseschancerne og tage action på en tydelig, præcis og relevant måde.
Træningen kan anvendes med det samme og videreudvikles igennem hverdagens samspil med medarbejderne.
Medarbejdere bliver engagerede og mere produktive.

Læringen sker online

Først skal lederen have styr på færdighederne:

- Hvordan man griber en ledelseschance

- At beslutte hvilken lederrolle, der er involveret

- At udtrykke sin intention med tydelighed

Dette læres på mindre end 4 timer ved hjælp af videomodulerne og træningsøvelserne. Her lærer lederen at tage action i en række autentiske ledelsessituationer. 

Bruges hver dag

Kurset og øvelserne er hentet fra virkeligheden og derfor lette at oversætte til  den daglige kontakt mellem leder og medarbejdere.

Onlineprogrammet inkluderer to hele moduler som træner lederen i at omsætte det lærte til hverdagsledelse.

Når lederen dagligt benytter de lærte begreber og 3 enkle trin til håndtering af enhver ledelseschance, vil både organisationen og medarbejderne hurtigt konstatere nye nærvær og tydelighed.

Succes!

Når ledelseschancerne bliver grebet og lederen tager hurtig og konsekvent action på dem i dagligdagen, vil organisationen hurtigt se mere engagerede og produktive medarbejdere.

Og lederen selv?

Ja, han/hun kan klappe sig selv på skulderen og nyde følelsen af succes!

Her er en oversigt over hele kurset

Efter et kort introduktionsmodul, får deltageren 7 træningsmoduler, der skridt for skridt gennemgår kurset i den enkeltes eget tempo. 

Det medfølgende arbejdshæfte indeholder opsummeringer, øvelser og skabeloner, der hjælper med at anvende det lærte.

Deltageren får adgang til disse skabeloner lige så snart tilmelding til kurset er sket og kan med det samme gå i gang med at booste sit lederskab.

Den samlede varighed af videomodulerne er 1 time og 20 minutter. Men undervejs vil deltageren jævnligt blive bedt om at standse videoerne og lave nogle øvelser. Så man skal forvente at bruge minimum 3 timer på at gennemføre kurset. 


Velkomstmodul

Dette modul giver dig en orientering og en hurtig start. 


Arbejdshæftet

Arbejdshæftet er specialdesignet til dette online kurus og skal downloades og printes inden modul 1 påbegyndes. 


Modul 1:  Rejsen starter

Dette modul er designet til at give et overblik over de forskellige komponenter i Direct Leadership®-modellen og -metoden: 

 • ledelseschancer
 • de 7 roller/ansvarsområder, der konstant skal være på lederens radar
 • de 4 tidssvarende ledelsesstile, som alle ledere skal mestre 

 

Modul 2: Ledelseschancer og roller

Modul 2 viser :

 • hvordan det daglige ledelsesarbejde afhænger af lederens parathed til at gribe ledelseschancerne  
 • at der er 7 universelle ledelsesroller = 7 områder som lederen skal støtte sine medarbejdere i at udføre
 • at lederen må VÆLGE mellem disse roller for at kunne kommunikere tydeligt til medarbejderne

Efter dette modul kan lederen allerede tage de første skridt til at implementere læringen og styre medarbejdernes forventninger!  


Modul 3: Ledelsesstilene

I denne video, lærer lederen at interagere med mennesker på fire grundlæggende forskellige måder som:

 • enhver leder på dagens arbejdspladser skal beherske 
 • skal bruges til forskellige formål 
 • giver forskellige resultater  
 • skal vælges afhængigt af lederns intention i en given situation

Efter dette modul kender lederen alle de individuelle komponenter af Direct Leadership®-modellen. Så er det tid til at kombinere og integrere dem, så de bliver en måde at tænke på og en metode, der kan bruges i enhver greben ledelseschance. 

 

Modul 4: Kombinere roller og stile

I denne korte video demonstreres det, nøjagtigt hvordan Direct Leadership®-modellen bliver til en metode og en måde at tænke på, der sætter lederen i stand til at tackle ledelseschancerne, når de opstår.  

Processen er: 

 • GRIB ... ledelseschancen
 • VURDER ... rollen / det relevante perspektiv 
 • VÆLG ... den bedste ledelsesstil 

Herfra skal lederen bare træne lidt og er snart klar til fundamentalt at ændre effekten af sin ledelse.


Modul 5: Træn dine færdigheder

Ordsproget "øvelse gør mester" gælder også ledelsesmetoder. 

I denne video lektion får lederen mulighed for at træne GRIB - VURDER - VÆLG processen på en række ledelseschancer, der alle: 

 • er autentiske udfordringer som andre ledere har stået i 
 • er typiske situationer, ledere kan møde i hverdagen 
 • er udtryk for hverdagsledelsens natur 
 • skal tackles af lederen i den direkte ledelse af medarbejderne 

Til sidst vil der være en mulighed for at sammenligne deltagerens valg med vores og notere hvor mange gange, der er enighed. 


Modul 6: Implementer og styr forventninger

Det afgørende skridt, når man har lært noget nyt, er altid at få teorien omsat til handling. 

Fordi Direct Leadership® kan gøre så stor forskel for en leder og dennes medarbejdere, giver dette kursusmodul en guide til en simpel 5-trins opskrift på at implementere metoden med det samme: 

 1. Introducer de nye standarder
 2. Identificer de nuværende udfordringer 
 3. Sorter/Tjek/Konkluder
 4. Lancer planen
 5. Overgå til "Daglig ledelse" 


Modul 7: Led sammen

De tidligere moduler har lært lederen at blive tydelig og konsekvent i den daglige interaktion med medarbejderne. 

Udover dette gør Direct Leadership®-metoden samtalen mellem ledere om ledelse nemmere og mere effektiv. 

 • Det kan være samtalen i et lederteam, der har behov for at beslutte, hvilke "håndtag" man gerne vil anvende for at styrke hele medarbejderstaben på et bestemt felt
 • Det kan være en chef, der har brug for at bistå en underordnet leder med en ledelsesudfordring
 • Eller det kan være, at to lederkolleger har brug for at drøfte, hvordan medarbejderne slutter op om en arbejdsproces, der involverer begge deres teams. 

I alle disse tilfælde, er en drøftelse centreret om ledelsesleverancer den mest frugtbare måde at gribe tingene an på. 

Dette sidste modul træner hvordan Direct Leadership® er et fremragende værktøj til den type af drøftelser. 

Hvordan er Direct Leadership® anderledes?

 1. Direct Leadership® er:
 • Medarbejdercentreret daglig ledelse

 • Pragmatisk

 • Praktisk anvendeligt

 • Uden klichéer

 • Meningsfuldt for medarbejderne

Fokus på ledelsesleverancerne gør, at samtalen om den daglige ledelse kommer til at dreje sig om hvilke ledelseshåndtag, der skal drejes på. Dermed bliver den enkeltes medarbejderledelse et emne, som lederne kan drøfte frit og åbent med hinanden. Denne dialog er næsten umulig, når ledelse er defineret som kompetencer og personlighed. 

Hvem er dette kurus for?

Direct Leadership® - de Essentielle Ledelsesleverancer er et online-kursus med en praktisk tilgang til daglig ledelse. Det vil styrke enhver der er leder, projektleder eller intern coach for 3 eller flere medarbejdere, uanset om vedkommende er:

 • ny leder
 • mellemleder
 • teamleder
 • distanceleder 
 • projektleder (hvis medarbejdere bruger en væsentlig del af deres tid på projektet)
 • leder-af-ledere
 • HR-professionelle med ansvar for ledertræning
 • topleder, som har behov for at styrke kvaliteten af den daglige ledelse i hele organisationen

Hvem er dette kursus ikke for?

Dette kursus er ikke for dig hvis:

 • du hverken har formel eller uformel ledelse af medarbejdere 
 • du er projektleder, men det er kun en brøkdel af dine projektmedarbejderes tid, som du er leder for
 • du er på udkig efter teoretisk inspiration - ikke en operationel tilgang 
 • du søger efter rent psykologisk selvindsigt/selvudvikling
 • du slet ikke er interesseret i mennesker

 

“For mig har Direct Leadership været et rigtig godt redskab til at skabe klare forventninger om ledelse på forskellige niveauer i min organisation.”

 

BENTE BALLING

CEO i Magistrenes A-Kasse (2001-2012)


 • Do:Leadership™ Group

  “Direct Leadership proves to be a very practical, hands-on model that initiates our middle managers into the new positions that they are in as leaders. I belive that your training will help equip them with the thinking process and approaches which are needed in their daily activities when working with their team members as well as with other teams”

  CEO Pinetree Senior Care Services Ltd. China

 • Do:Leadership™ Group

  “To me Direct Leadership has been a very good tool to create clear expectations about leadership at different levels of my organization”

  CEO of Danish Employment Insurance Company

 • Do:Leadership™ Group

  “This was the most thought-provoking and fun simulation I have ever played in a management training course. ”

  Retail Dealer Training, Xi’An, China.